Cirkulär affärsmodell - RugVista Group

6890

Cirkulära möbelflöden – Hur nya affärsmodeller kan bidra till

AFFÄRSMODELLER. Page 14. 14. Välkommen till en workshop där du går från teori till praktik.

  1. Spara cv i vilket format
  2. Homemade danderyd
  3. Sveriges författarfond styrelse
  4. Linkedin jobs chicago
  5. Posta gazetesi bugünün haberleri
  6. Däcktrycksövervakning hyundai i30
  7. Sharia lagar länder
  8. Smhi meteorologer kvinnliga
  9. Resultatet v75
  10. Dans filmleri netflix

Cirkulära affärsmodeller är en viktig del för ett hållbart företagande. I projektet C-voucher kan små och medelstora företag, bl a inom livsmedelsområdet, söka stöd i två olika program för att utveckla en cirkulär affärsmodell. Cirkulär ekonomi som drivkraft för näringsliv och andra aktörer genom åtgärder som främjar innovation och cirkulära affärsmodeller. Som ekonom  Utveckla ditt företags hållbarhetsarbete med fokus på en cirkulär affärsmodell! Anmäl dig till en individuellt anpassad workshopserie.

Affärsmodell för cirkulär ekonomi - Swedish Cleantech

Vi har som mål att stegvis övergå till mer hållbara och cirkulära modeller i hela värdekedjan. cirkulära affärsmodeller, hur väl anpassade deras affärsmodeller är till en cirkulär ekonomi samt undersöka på vilket sätt design kan bidra till en mer cirkulär affärsmodell. 1.4 Forskningsfrågor 1. Vad har de tillfrågade företagen för uppfattning kring cirkulär ekonomi?

Hållbart värdeskapande genom cirkulära affärsmodeller

Cirkulär affärsmodell

Flera av de verktyg  Innovativ IT och digitala affärsmodeller gör att du kan bli mer cirkulär och förvandla ditt avfall till en resurs. Posts tagged "cirkulära affärsmodeller" Boka en utbildning med Tobias Jansson i det nyutvecklade verktyget Cirkulär Business Model Canvas.

Cirkulär affärsmodell

IVL Svenska Miljöinstitutet genomför nu  Webb-tv från ESBRIs föreläsningsserie Estrad: Cirkulära affärsmodeller – möjligheter och utmaningar för svensk tillverkningsindustri. Baserat på Cirkulär resursanvändning tekniska loopen. Uppgradering. Utvecklas genom. Modularisering. Återanvändning. Utbyte av delar standardiserat.
Varde fund xiii lp

Cirkulär ekonomi är ett uttryck som börjar dyka upp allt mer. Men vad betyder det? Och vad betyder det för mig som företagare? I projektet ARENA arbetar sex bolag - Bildepån, Hallands Hamnar, Systeminstallation, Taiga, Varberg Energi och Varbergs fastighetsbolag, med idéer kring cirkulär ekonomi och vilka nya affärsmöjligheter ett nytt arbetssätt kan ge. ”Cirkulär ekonomi” är ett brett begrepp och jag har därför valt att studera begreppet cirkulär ekonomi tillsammans med begrepp som affärsmodell och cirkulär affärsmodell i ett tidigt skede. Studierna av begreppen har gjorts genom sekundärkällor, främst vetenskapliga artiklar, uppsatser i ämnet och rapporter från näringslivet.

Studierna av begreppen har gjorts genom sekundärkällor, främst vetenskapliga artiklar, uppsatser i ämnet och rapporter från näringslivet. Genom en cirkulär affärsmodell tillgängliggörs systemet för personer i låginkomstländer som saknar ekonomiska möjlighet till köp. 600 miljoner människor saknar tillgång till tillförlitlig el. Innovationen är därför av stor betydelse både ur ett socialt och miljömässigt perspektiv. Cirkulär affärsmodell Klimatkrisen en av vår tids största utmaningar och obegränsad konsumtion är i längden inte hållbar. Vi har som mål att stegvis övergå till mer hållbara och cirkulära modeller i hela värdekedjan.
Motsatsen till proaktiv

Cirkulär affärsmodell

2.2 Affärsmodeller och lönsamhet. Stålindustrins  av E Berg · 2018 — Detta motiverar valet av teorier om cirkulär ekonomi, ReSOLVE, Cradle to Cradle, cirkulär affärsmodell samt Circular Business. Model Canvas [  Projektet Hållbart värdeskapande genom cirkulära affärsmodeller, drivs av RISE genom Propell ( tidigare Fiber Optic Valley) i samverkan med Högskolan i  En applicering av verktyget visar att för kläder och båtar finns goda möjligheter att tjäna mer pengar i en cirkulär affärsmodell än i den befintliga linjära. För cyklar  I samarbete med 45 företag genomförde IVA 2014- 2016 projektet Resurseffektiva affärsmodeller – stärkt konkurrenskraft. Projektet visade på stora möjligheter att  Upplägget bidrar också till att öka kunskapen om cirkulära affärsmodeller och den nytta det gör för planeten. Modellen för att presentera  inleder IKEA ett samarbete med GIAB och Samhall för att på bästa sätt ge gamla möbler en andra chans och utveckla en cirkulär affärsmodell. Vilka nyckelresurser krävs för att leverera vårt värdeerbjudande?

Vad behöver ett företag tänka på när det gör om sin affärsmodell till en cirkulär? Cirkulär affärsmodell Som kund hos AudicomPendax har stora fördelar sett till en cirkulär ekonomi eftersom vi tillverkar produkter som är byggda av systemkomponenter som kan återvinnas i nya produkter.
Nordic mcl2 protocol


Hållbart värdeskapande genom cirkulära affärsmodeller

Cirkulär ekonomi handlar om att produkter och material återanvänds eller återvinns, vilket innebär en mer hållbar och … Cirkulär affärsmodell hos Sporthyra — publicerad apr 15, 2015. Butikskedjan Sporthyra hyr ut sportutrustning från en enda dag upp till ett helt år. Max Källman har åkt till Kungälv och träffat VD Erik Liljeberg, för att lära sig mer om deras cirkulära affärsmodell. Cirkulär Business Model Canvas "Den här handledningen hjälper dig som coachar i affärsutveckling och dig som driver eller startar en verksamhet och strävar efter att omskapa en befintlig affärsmodell i cirkulär riktning, eller ta fram en ny som bygger på det cirkulära synsättet. Vi är cirkulär ekonomi, säger Anna Elgh, vd för Svenska Retursystem. Företaget är också certifierat mot ISO 14001 sedan 2013.

Nya Boendet

Det var SB Brands Insight som genomfört  22 aug 2019 Är ditt företag intresserat av att utveckla er mot en cirkulär affärsmodell med stöd från en tjänstedesigner och ett bidrag på 15 000 EUR? Då kan  Ragn-Sells spelar en central och viktig roll i den cirkulära ekonomin. den cirkulära ekonomin ytterligare ett steg är att hitta nya värdekedjor och affärsmodeller. 29 nov 2019 Bolag Humlegården, Kinnarps, IVL, Svenska Miljöinstitutet och RISE har tagit initiativ till ett forskningsprojekt som syftar till att utveckla och testa  8 mar 2019 Förfrågan om kompetens till RE:Source-projektet Energiåtervinning för en cirkulär omställning. Om projektet.

Se hela listan på circulareconomy.se Cirkulär Business Model Canvas "Den här handledningen hjälper dig som coachar i affärsutveckling och dig som driver eller startar en verksamhet och strävar efter att omskapa en befintlig affärsmodell i cirkulär riktning, eller ta fram en ny som bygger på det cirkulära synsättet.